تاریخ امروز:
پنجشنبه - ۷ اردیبهشت - ۱۳۹۶
ساعت :

کیش آوا گشت
لیست مورد نظر دیگر فعال نیست.

سخن روز

انسانها به ندرت موفق می شوند مگر اینکه از کاری که انجام می دهند، لذت ببرند.

(دیل کارنگی)

حمایت کننده ها