تاریخ امروز:
یکشنبه - ۸ اسفند - ۱۳۹۵
ساعت :


خرازی

خرازی
مرتب سازی بر اساس:

شبکه لیست

نمایش نقشه

رکورد پیدا نشد
در خرازی

سخن روز

انسانها به ندرت موفق می شوند مگر اینکه از کاری که انجام می دهند، لذت ببرند.

(دیل کارنگی)

حمایت کننده ها