تاریخ امروز:
پنجشنبه - ۷ اردیبهشت - ۱۳۹۶
ساعت :


سخن روز

انسانها به ندرت موفق می شوند مگر اینکه از کاری که انجام می دهند، لذت ببرند.

(دیل کارنگی)

حمایت کننده ها