تاریخ امروز:
جمعه - ۶ اسفند - ۱۳۹۵
ساعت :

ثبت نام کاربران
انصراف

سخن روز

انسانها به ندرت موفق می شوند مگر اینکه از کاری که انجام می دهند، لذت ببرند.

(دیل کارنگی)

حمایت کننده ها