تاریخ امروز:
سه شنبه - ۵ اردیبهشت - ۱۳۹۶
ساعت :

رویداد مورد نظر منقضی شده است

سخن روز

انسانها به ندرت موفق می شوند مگر اینکه از کاری که انجام می دهند، لذت ببرند.

(دیل کارنگی)

حمایت کننده ها