تاریخ امروز:
چهارشنبه - ۱۷ آذر - ۱۳۹۵
ساعت :


درباره ما / من

استان:
تهران

نقد و بررسی


هیچ نقد و بررسی در حال حاضر وجود ندارد

سخن روز

انسانها به ندرت موفق می شوند مگر اینکه از کاری که انجام می دهند، لذت ببرند.

(دیل کارنگی)

حمایت کننده ها